Твърде често инсталирането на много приложения и съхраняването на снимки или видео ни кара да се разочароваме от вградения капацитет за съхранение на данни и да търсим начин да решим този проблем. Ако смартфонът ни има слот за microSD карта, проблемът ни може лесно да се реши, защото това ни позволява лесно да преместим там музиката, филмите и снимките си и дори някои приложения на microSD картата.

Карта памет за смартфон - Keysoo
Карта памет за смартфон

1. Оказва ли влияние картата памет (microSD или secure digitalВ) върху производителността на телефона ни?

Най-важният въпрос е дали изборът на карта памет оказва влияние върху производителността на вашия телефони. Отговорът на този въпрос е, че скоростта на пренос на данни на картата  памет оказва влияние на производителността. Причината е, че по-високата скорост ще позволява по-бързо прехвърляне на данни от картата памет към устройството. Освен това много по-бързо ще отваряте приложенията, които съхранявате на картата памет.

Високоскоростна карта памет - Keysoo
Високоскоростна карта памет

Имайте предвид обаче, че отварянето на приложения които са на карта памет обикновено се отварят малко по-бавно, отколкото ако ги съхранявате на вътрешната памет на смартфона си, защото има още едно ниво на комуникация между телефона и картата памет, която трябва да бъде извършена.

2. Видове карта памет.

Към днешна дата пазара е наводнен от всевъзможни карта памет с различни характеристики, а производителите търсят какви ли не методи само и само техният продукт да изпъкне пред останалите. Картите памет се класифицират по големина в 3 типа – стандартна, мини и микро, като мини намира все по-малко приложение. Стандартната карта памет се използва главно във фотоапарати, видеокамери и други по-обемни устройства, докато мини и микро – в преносими конзоли, таблети и мобилни телефони. Картата памет със стандартни размери има щифт за забрана на запис, както и разновидности с вградени USB-контакти върху самата карта памет и дори Wi-Fi възможности (Eye-Fi). На пазара за кратко се появиха и т.нар. SDIO (Secure Digital Input Output), които имат издължена форма и предоставят допълнителни функции, като например Bluetooth, радио приемници, GPS, Ethernet. Те са строго специализирани и нямат масово представяне. Според капацитета паметите се разделят на SDSC, SDHC и SDXC, като всеки тип използва различна разновидност на файловата система FAT:

– Secure Digital Standard Capacity – до 2GB по стандарт, въпреки че са налични и модели с 4GB от някои производители. Файлова система – FAT16.

– Secure Digital High-Capacity – от 4GB до 32GB, използват FAT32.

– Secure Digital eXtended-Capacity – от 32GB до 2TB, exFAT

3. Класове карта памет.

Този символ представлява число, отпечатано в частичен незатворен кръг, приличащ на буквата C. Той посочва минималната скорост, с която данните се записват на картата памет. Числото показва мегабайтите в секунда: 10 за 10 MBps, 6 за 6 MBps, 4 за 4 Mbps и 2 за 2 MBps.

– Class 0– без означение за клас, няма минимална скорост, картата памет е произведена преди въвеждането на класовете или е просто за обща употреба. Следва да се избягва.

– Class 2– минимална скорост на запис 2MB/s, при днешните ниски цени няма причина да се спирате на такава карта памет.

– Class 4– минимална скорост на запис 4MB/s, може да се използва за обикновени фотоапарати, осигурява задоволителна производителност.

– Class 6– скорост на запис от поне 6MB/s. Ако ще купувате карта памет днес – не следва да се спирате на по-нисък клас. Цените са конкурентни. Подходяща е за всички нужди – фотоапарати, любителски видеокамери, смартфони и др.

– Class 10– най-бързият клас карта памет осигуряващи минимална скорост на запис от 10MB/s. Изберете този вариант само ако устройството ви поддържа толкова бърз запис.

– UHS-I – най-новият клас карта памет (Ultra High Speed). Означението UHSпоказва, че картата памет поддържа ускорен интерфейс за предаване/получаване на данни от и към устройството в което се използва (теоретично до 104MB/s). Тази скорост не трябва да се бърка със скоростта на запис/четене на самите данни в чипа на паметта, както при по-горните класове. За отразяване на скоростта се въвежда нов знак – U1. Характеризира се с минимални 10MB/s, подобно на Class 10, но този път скоростта се измерва по различен начин и двата класа не могат да бъдат сравнявани. U1 показва скоростта на запис на висококачествено streaming HD-видео използвайки UHS-интерфейс. Подобна карта памет следва да се използва само за професионални нужди и за обикновеният потребител на този етап е абсолютно излишна.

Карта памет UHS 1 - Keysoo
Карта памет UHS 1

4. Съвети относно използването на карта памет.

– Когато за първи път използвате карта памет с този продукт, е препоръчително да я форматирате чрез продукта, за да постигнете стабилна производителност преди да започнете да снимате.
Имайте предвид, че форматирането перманентно изтрива всички данни на картата памет и те не могат да бъдат възстановени. Запишете ценните си данни на компютър.

Форматиране на карта памет - Keysoo
Форматиране на карта памет

– Ако често снимате и изтривате изображения за дълго време, може да възникне фрагментация на данните във файл от картата памет, записването на видеоклипове може да прекъсне по време на снимане. Ако това се случи, запишете изображенията си на компютър или друго местоположение за съхранение, след това изпълнете [Формат].

– Не е гарантирана работата с този продукт на карта памет, форматирана чрез компютър.

– Скоростите на четене/запис се различават в зависимост от комбинацията между картата памет и използваното оборудване.

– Препоръчваме да архивирате важни данни например на твърд диск на компютър.

– Не поставяйте етикет върху самата карта памет, нито върху адаптер за карта памет.

– Не докосвайте частта с контактните пластини на картата памет с ръка или с метален предмет.

– Не удряйте, не огъвайте и не изпускайте картата памет.

Неправилна употреба на карта памет - Keysoo
Неправилна употреба на карта памет

– Не разглобявайте и модифицирайте картата памет.

– Не излагайте картата памет на вода.

– Не оставяйте картата памет в обсега на малки деца. Може случайно да я погълнат.

– Картата памет може да е гореща непосредствено след като е използвана за дълъг период от време. Бъдете внимателни при боравенето с нея.

– Не вкарвайте карта памет, която не съответства на слота предназначен за нея. Това ще причини неизправност.

– Изображения, записани на „Memory Stick XC-HG Duo” носител, SDXC карта памет и SDXC карта памет не могат да бъдат импортирани или възпроизвеждани чрез компютри или AV устройства, които не са съвместими с exFAT при свързване с Мicro USB кабел. Уверете се, че устройството е съвместимо с exFAT, преди да го свържете с продукта. Ако свържете продукта към несъвместимо устройство, може да бъдете подканени да форматирате картата памет. Никога не форматирайте картата памет в отговор на тази подкана, тъй като това ще изтрие всички данни от нея. (exFAT е файловата система, използвана за „Memory Stick XC-HG Duo” носител, SDXC карта памет и micro SDXC карта памет.)

1. Оказва ли влияние картата памет (microSD или secure digitalВ) върху производителността на телефона ни?

2. Видове карта памет.

3. Класове карта памет.

4. Съвети относно използването на карта памет.

Прочети повече

 

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.